لطفا قبل از پرداخت به علت نوسان ارز از قیمت کالا و موجود بودن آن اطمینان حاصل بفرمایید.