لوازم برقی شامل سشوار ، اتو مو ، فرکننده ها، ماشین اصلاح ، تریمر، ، فیس واش، موزن برقی ، دستگاه uv و ….. می باشد.