نمایش 9 24 36

لاک ژلیش ناخن مکس Max Gel Polish Nail UV GEL

58,000 تومان98,000 تومان
برند

حجم

کد رنگ

001, 002, 003, 004, 005, 006, 007, 008, 009, 010, 011, 012, 013, 014, 015, 016, 017, 018, 019, 020, 021, 022, 023, 024, 025, 026, 027, 028, 029, 030, 031, 032, 033, 034, 035, 036, 037, 038, 039, 040, 041, 042, 043, 044, 045, 046, 047, 048, 049, 050, 051, 052, 053, 054, 055, 056, 057, 058, 059, 060, 061, 062, 063, 064, 065, 066, 067, 068, 069, 070, 071, 072, 073, 074, 075, 076, 077, 078, 079, 080, 081, 082, 083, 084, 085, 086, 087, 088, 089, 090, 091, 092, 093, 094, 095, 096, 097, 098, 099, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180

لاک ژل هالیوود رز میداس Midas Hallywood Rose

111,000 تومان
برند

کشور سازنده

مناسب برای

حجم

انتخاب رنگ

HR001, HR002, HR003, HR004, HR005, HR006, HR007, HR008, HR009, HR010, HR011, HR012, HR013, HR014, HR015, HR016, HR017, HR018, HR019, HR020, HR021

لاک ژل شاین پادشاهی میداس Midas Pearlescent Gel

88,000 تومان
کشور سازنده

مناسب برای

حجم

برند

انتخاب رنگ

P001, P002, P003, P004, P005, P006, P007, P008, P009, P010, P011, P012, P013, P014, P015, P016, P017, P018, P019, P020, P021, P022, P023, P024, P025, P026, P027, P028, P029, P030, P031, P032, P033, P034, P035, P036, P037, P038, P039, P040, P041, P042, P043, P044, P045, P046, P047, P048, P049, P050, P051, P052, P053, P054, P055, P056, P057, P058, P089, P060, P061, P062, P063, P064, P065, P066, P067, P068, P069, P070, P071, P072, P073, P074, P075, P076

لاک ژل رویال میداس Midas Royal Gel Nail Polish

88,000 تومان
کشور سازنده

مناسب برای

حجم

برند

شماره لاک

R001, R002, R003, R004, R005, R006, R007, R008, R009, R010, R011, R012, R013, R014, R015, R016, R017, R018, R019, R020, R021, R022, R023, R024, R025, R026, R027, R028, R029, R030, R031, R032, R033, R034, R035, R036, R037, R038, R039, R040, R041, R042, R043, R044, R045, R046, R047, R048, R049, R050, R051, R052, R053, R054, R055, R056, R057, R058, R059, R060, R061, R062, R063, R064, R065, R066, R067, R068, R069, R070, R071, R072, R073, R074, R075, R076, R077, R078, R079, R080, R081, R082, R083, R084, R085, R086, R087, R088, R089, R090, R091, R092, R093, R094, R095, R096, R097, R098, R099, R100, R101, R102, R103, R104

لمینت کالر بیس ناخن میداس Midas Color Base Nail

108,000 تومان
برند

کشور سازنده

مناسب برای

حجم

انتخاب رنگ

CB001, CB002, CB003, CB004, CB005, CB006, CB007, CB008, CB009, CB010, CB011, CB012