نمایش 9 24 36

بیلدر ژل تیوپی میداس 30 گرمی Midas Bilder Gel

158,000 تومان
برند

کشور سازنده

مناسب برای

وزن

انتخاب کد رنگ

BG001, BG002, BG003, BG004, BG005, BG006, BG007, BG008, BG009, BG010, BG011

لاک ژل برفی میداس Midas Snow White Gel

86,000 تومان
برند

کشور سازنده

مناسب برای

حجم

انتخاب رنگ

SW001, SW002, SW003, SW004, SW005, SW006, SW007, SW008

لاک ژل رویال میداس Midas Royal Gel Nail Polish

88,000 تومان
کشور سازنده

مناسب برای

حجم

برند

شماره لاک

R001, R002, R003, R004, R005, R006, R007, R008, R009, R010, R011, R012, R013, R014, R015, R016, R017, R018, R019, R020, R021, R022, R023, R024, R025, R026, R027, R028, R029, R030, R031, R032, R033, R034, R035, R036, R037, R038, R039, R040, R041, R042, R043, R044, R045, R046, R047, R048, R049, R050, R051, R052, R053, R054, R055, R056, R057, R058, R059, R060, R061, R062, R063, R064, R065, R066, R067, R068, R069, R070, R071, R072, R073, R074, R075, R076, R077, R078, R079, R080, R081, R082, R083, R084, R085, R086, R087, R088, R089, R090, R091, R092, R093, R094, R095, R096, R097, R098, R099, R100, R101, R102, R103, R104

لاک ژل شاین پادشاهی میداس Midas Pearlescent Gel

88,000 تومان
کشور سازنده

مناسب برای

حجم

برند

انتخاب رنگ

P001, P002, P003, P004, P005, P006, P007, P008, P009, P010, P011, P012, P013, P014, P015, P016, P017, P018, P019, P020, P021, P022, P023, P024, P025, P026, P027, P028, P029, P030, P031, P032, P033, P034, P035, P036, P037, P038, P039, P040, P041, P042, P043, P044, P045, P046, P047, P048, P049, P050, P051, P052, P053, P054, P055, P056, P057, P058, P089, P060, P061, P062, P063, P064, P065, P066, P067, P068, P069, P070, P071, P072, P073, P074, P075, P076